เงื่อนไข/ข้อตกลง

เงื่อนไข/ข้อตกลง

การเช่ารถ ในแต่ละครั้ง ทางเราผู้ให้บริการรถเช่า จังหวัดร้อยเอ็ด จะต้องแจ้งให้ท่านทราบถึงกฏระเบียบ และอัตราค่าปรับไว้ก่อนล่วงหน้า หากท่านใช้งาน “รถเช่า” แล้วมีสภาพปกติ หลังจากการตรวจสอบเรียบร้อย จะคืนเงินในส่วนมัดจำให้ทั้งหมด

1.ผู้เช่าดูดบุหรี่ภายในรถยนต์จะมีค่าปรับ 3,000 บาท
2 .ผู้เช่ารถยนต์คืนรถบริษัทสภาพเลอะยางมะตอย มีค่าปรับ 1,500 บาท
3. ผู้เช่าทำเบาะภายในขาดหรือเสียหายเกิดจากของมีคม และคาบฝังแน่นจำพวกสี การอาเจียนใส่บนรถ จะมีค่าปรับ 3,000 บาท
4. ผู้เช่าคืนล่าช้าได้ 1 ชั่วโมง จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หลังจากนั้นจะมีค่าปรับชั่วโมงละ200 บาท หากคืนรถล่าช้ามากกว่า 4 ชั่วโมง บริษัทจะคิดค่าเช่า 1วัน อัตโนมัติ
5. ใช้รถเช่าร้อยเอ็ดของเรา ออกนอกพื้นที่ภาคอีสาน คิดราคาเพิ่ม 300 บาทต่อวัน เนื่องจากลูกค้าจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่ใช้งานรถหนัก

ชนิดประกันภัยรถยนต์

A.ประกันภัยชนิดแบบผู้เช่าจำกัดความรับผิดชอบ (Deduct)

ประกันภัยชนิดนี้เป็นประกันภัยที่ทางบริษัทฯ รวมกับค่าเช่าตามราคาเมนูรถเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดประกันภัยชนิดจำกัดความรับผิดชอบ มีดังนี้.

กรณีเกิดอุบัติเหตุผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด/ไม่มีคู่กรณี

รถยนต์ได้รับความเสียหายในช่วงเวลาที่ลูกค้าครอบครองรถ ซึ่งเกิดจากความประมาทของลูกค้าหรืออุบัติเหตุ(ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด) ส่งผลให้อุปกรณ์ภายนอก/ภายในแตกหัก บุบชำรุด รวมทั้งรอยครูดหรือหลุดจากตำแหน่งเดิมที่มีอยู่ (ค่าปรับ 3,000 บาท/ชิ้นส่วน, กระจกบานข้าง 5,000 บาท/ชิ้นส่วน, กระจกบานหน้า-หลัง 8,000 บาท/ชิ้นส่วน)

  • ขนาดเครื่องยนต์ 1200CC รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1500CC รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
  • ขนาดเครื่องยนต์ 1800CC รับผิดชอบสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

กรณีเกิดอุบัติเหตุผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก

ผู้เช่ารถยนต์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆให้กับทางบริษัทฯ

B.ประกันอุบัติเหตุแบบไม่มีความรับผิดชอบ ( No Deduct )

ประกันภัยอุบัติเหตุเสริม Super Collision Damage Waiver (SCDW) โดยกำหนดความคุ้มครองลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบทุกกรณีเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ ไม่สนใจว่า ผู้เช่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด หรือเกิดจากความประมาทของผู้เช่าเองก็ตาม ผู้เช่ารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับรถเช่ากรณีเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี ศูนย์บาท

*ประกันเฉพาะตัวรถ ไม่รวมการเสียหายของยางรถยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาลของผู้เช่าและผู้ร่วมทาง

  • รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1200CC ถึง 1500CC ราคา 215 บาทต่อวัน
  • รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 1501CC ถึง 2200CC ราคา 326 บาทต่อวัน
  • รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 2400CC เป็นต้นไป ราคา 408 บาทต่อวัน

อย่างไรก็ตามการเช่ารถนั้น ควรที่จะดูแลรักษา และทะนุถนอม เปรียบเสมือนรถของท่านเอง ตลอดการเดินทาง ..
เจ.ยู.ไอ คาร์ฟอร์เร้นท์ บริษัท เช่ารถร้อยเอ็ด เช่ารถขอนแก่น