Call Now : 081-768-9635 | sale@juicar101.com

พวงมาลัย สำคัญอย่างไร

พวงมาลัย เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของรถยนต์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใด ก็จะต้องมีพวงมาลัยไว้ เพราะใช้ในการบังคับทิศทางของรถยนต์ ซึ่ง เช่ารถร้อยเอ็ด ราคาถูก อยากจะมาแนะนำให้รู้จักระบบพวงมาลัยอยากลึกซึ้ง มากยิ่งขึ้น

โดยหน้าที่หลักของพวงมาลัย คือการเป็นระบบที่ใช้ควบคุมทิศทาง ไม่ให้รถที่เราใช้อยู่นั้น สูญเสียการควบคุม หรือ  เข้าไปเกี่ยวคนรอบข้าง ให้เกิดอุบัติเหตุ

ซึ่ง ส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ พวงมาลัย ขายึดแกนพวงมาลัย แกนพวงมาลัย หน้าแปลนพวงมาลัย ยางข้อต่อ กระปุกพวงมาลัย แขนเกียร์พวงมาลัย คันชักคันส่งกลาง คันชักคันส่งข้าง แขนดึงกลับ และกระปุกพวงมาลัย  ซึ่ง ส่วนประกอบเหล่านี้ ยอมมีการซึกหรอ ซึ่ง ก็ควรหมั่นดูแล ตรวจเช็ค อยู่บ่อย เพราะอาจเกิดความเสียหายได้

ในปัจจุบันนิยม มีระบบพวงมาลัยด้วยกันหลายแบบ คือ แรคแอนด์พีเนียน เป็นแบบสะพานมีเฟือง กับเฟืองหมุนขนาดกะทัดรัด ใช้พื้นที่การติดตั้งในห้องเครื่องน้อย ตอบสนองการขับขี่ไวและต้นทุนไม่แพง

ส่วนอีกแบบ บอลล์แอนด์นัท ซึ่งนิยมใช้ในรถกระบะบางรุ่น รถบรรทุก รถโดยสารขนาดใหญ่ จะมีชุดวาล์วควบคุมทิศทางน้ำมันไฮดรอลิกส์แบบโรตารี่ ควบคุมการทำงานด้วยแรงหมุนพวงมาลัยจากผู้ขับ

 

  และพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ ที่ในปัจจุบันนี้มีด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่ แบบใช้น้ำมันอย่างเดียวเรียกว่าแบบไฮดรอลิกส์ แบบไฮดรอลิกส์ร่วมกับไฟฟ้า และแบบไฟฟ้าใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียว ซึ่งแบบนี้ จะใช้แรงในการบังคับไม่มากนัก ซึ่งบอกได้เลยว่า การขับขี่จะมีความสุขอย่างมาก

บอกได้เลยว่า ระบบพวงมาลัยนั้น ถือเป้นสิ่งที่คัญอย่างมาก ดังนั้น เวลาหารถมาใช้ เช่ารถร้อยเอ็ด ราคาถูก แนะนำว่า ให้คุณตรวจสอบระบบพวงมาลัยดีๆ จะได้ไม่เหนื่อยต่อการขับรถ