สถานที่รับ-ส่งรถฟรี

สถานที่ส่งรถเช่า ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

สนามบินร้อยเอ็ด บขส. โลตัส ร้อยเอ็ด, สหพันธ์ทัวร์,บิ๊ค C ร้อยเอ็ด, บึงพลาญชัย,
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด , หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด, โรงเเรมในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

*บริษัทมีบริการส่งรถให้ลูกค้าที่อยู่ต่างอำเภอได้ หรือข้ามจังหวัดได้ มีค่าบริการส่งตามระยะทางจริงกิโลเมตรละ 25 บาท