บริการรถยนต์ให้เช่า รถเช่าร้อยเอ็ด

บริษัท เจ.ยู.ไอ คาร์ฟอร์เร้นท์ จำกัด

หลักฐานที่ลูกค้าต้องเก็บไว้กับเรา ตัวอย่างหลักฐาน ที่จะใช้ประกอบในการเช่ารถร้อยเอ็ด ที่ลูกค้าต้องมี ดังนี้

  • บัตรประชาชนผู้เช่ารถ + ใบขับขี่ + บัตรนักศึกษา = เช่าได้ 
  • บัตรประชาชนผู้เช่ารถ + ใบขับขี่ + ตั๋วเครื่องบิน ไฟท์บิน = เช่าได้ 
  • บัตรประชาชนผู้เช่ารถ + ใบขับขี่ + บัตรเครดิตผู้เช่า = เช่าได้ 
  • บัตรประชาชนผู้เช่ารถ + ใบขับขี่ + สลิปเงินเดือนล่าสุด = เช่าได้ 
  • บัตรประชาชนผู้เช่ารถ + ใบขับขี่ + หนังสือพาสปอร์ต = เช่าได้ 
  • บัตรประชาชนผู้เช่ารถ + ใบขับขี่ + ใบเครมประกันรถซ่อม = เช่าได้ 

ขั้นตอนการเช่ารถ