บริการรถยนต์ให้เช่า รถเช่าร้อยเอ็ด

บริษัท เจ.ยู.ไอ คาร์ฟอร์เร้นท์ จำกัด

การเช่ารถกับบริษัทฯครั้งเเรก ลูกค้าจะได้ส่งหลักฐานเป็นภาพถ่ายในการจองรถ ดังนี้

กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางเครื่องบิน/รถทัวร์

 • กลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางเครื่องบิน/รถทัวร์
 • - ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ ตั๋วเที่ยวบิน (ตั๋วรถทัวร์)
 • กลุ่มลูกค้านักศึกษา
 • - ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักศึกษา (ระดับเตรียมอุดมศึกษา)
 • กลุ่มลูกค้าถือบัตรเครดิต
 • - ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรเครดิต (สำหรับรูดเช่า)
 • กลุ่มลูกค้าถือบัตรเครดิต
 • - ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรเครดิต (สำหรับรูดเช่า)
 • กลุ่มลูกค้าเช่ารอรถซ่อม
 • - บัตรประชาชน ใบขับขี่ เอกสารใบเครม/หรือใบรับรถจากทางศูนย์ซ่อมรถ
 • กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ
 • - ใช้บัตรประชาชน(คนไทย) ใบขับขี่ พาสปอร์ต
 • กลุ่มลูกค้าเช่าเพื่อท่องเที่ยว
 • - ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หลักฐานจองที่พักจังหวัดท่องเที่ยวที่จะเดินทางไป.

ขั้นตอนการเช่ารถ

1. ลูกค้ากรอกข้อมูลจองออนไลน์ เสร็จแล้วกดส่ง จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ติดต่อกลับภายใน 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
หรือติดต่อจองรถช่องทางโทรศัพท์ 081-768-9635
082-257-0192
043-5111-88
2. เจ้าหน้าบริษัทฯ ติดต่อยืนยัน รุ่นรถ วันเวลา สถานที่ จากนั้นออกใบจอง สรุปค่าใช้จ่ายส่งให้ลูกค้าอย่างเป็นทางการ.
3. ถึงเวลานัดหมายฝ่ายบริการส่งรถของบริษัทฯ จะนำรถไปส่งให้ลูกค้าตามสถานที่ที่นัดหมายใว้.ลูกค้าเซนเอกสารรับรถและชำระเงินตามยอดที่แสดงในใบจองรถกับพนักงานบริษัทฯ
ช่องทางรับชำระ เงินสด, การโอน , รูดบัตรเครดิต
4. ลูกค้าใช้รถเสร็จ ก่อนส่งคืนรถให้บริษัทฯ จะได้เติมน้ำมันรถกลับเต็มถัง จากนั้นพนักงานบริษัท ตรวจความเรียบร้อย และคืนค่ามัดจำแกลูกค้าเป็นอันเสร็จในขั้นตอนการเช่า