Call Now : 081-768-9635 | sale@juicar101.com

เช่ารถรายวันร้อยเอ็ด แนะใบขับขี่แบบใหม่ เริ่ม 4 ก.ย. 60 รีบเช็คด่วน!!

เช่ารถรายวันร้อยเอ็ด แนะใบขับขี่แบบใหม่

การที่คนเราจะสามารถขับขี่ยานพาหนะต่าง ๆ ได้นั้น จะต้องได้รับการอบรม และเข้าสอบ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกกฏหมาย แต่ทราบหรือไม่ว่า ขณะนี้ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำการยกเลิกใบอนุญาตขับขี้แบบกระดาษไปแล้ว และจะมีการใช้ใบอนุญาตขับขี่แบบ Smart Card กันทั่วประเทศ และไม่ให้เกิดความกังวลใจ สำหรับผู้ใช้บริการ เช่ารถรายวันร้อยเอ็ด ว่าใบอนุญาตขับขี่ของตนเป็นแบบกระดาษ ยังจะสามารถใช้งานได้อยู่ไหม วันนี้ทาง บริษัทเช่ารถร้อยเอ็ด Juicar101.com มีคำตอบให้อย่างแน่นอน


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 กรมการขนส่งทางบก ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณี มีนโยบายการปรับเปลี่ยนการใช้ใบอนุญาตขับขี่แบบกระดาษ เป็นแบบ Smart Card เพื่อความสะดวกในการทำธุระในด้านอื่น ๆ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลงด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยแถบข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic Strip) และเพิ่มเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกในการอ่านข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยจะเริ่มทำบัตรแบบสมาร์ท การ์ด หลังวันที่ 15 สิงหาคม นี้ เป็นต้นไป

เช่ารถรายวันร้อยเอ็ด
ใบอนุญาตขับขี่แบบกระดาษ (แบบเก่า)

 

เช่ารถรายวันร้อยเอ็ด
ใบอนุญาตขับขี่แบบ Smart Card (แบบใหม่)

ในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับบัตรกระดาษและบัตรสมาร์ทการ์ดแตกต่างกันอย่างไร?

ค่าใช้จ่ายประชาชนจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องมาจากเป็นการดำเนินการเองของกรมขนส่งทางบัตร

1.ค่าใช้จ่ายสำหรับขอรับใบอนุณาตขับขี่รถยนต์ชั่วคราวจาก อัตราเดิมคือ 305 บาท จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าคำขอรวม 205 บาท ลดราคา ไป 100 บาท

2.ค่าใช้จ่ายสำหรับขอใบอนุญาตขับี่รถยนต์ส่วนบุคคล อัตราเดิมคือ 605 บาท จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าคำขอรวม 505 บาท ลดราคา ไป 100 บาทเช่นเดียวกัน

จึงไม่เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนอย่างแน่นอน จะมีการดำเนินการให้ประชาชน ใช้แบบสมาร์การ์ดทั่วกันทั้งประเทศ ในวันที่ 4 กันยายน 2560 


ถาม-ตอบ

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แบบเดิม ต้องไปทำบัตรใหม่หรือไม่?

สำหรับใครที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แบบเดิม หรือ แบบกระดาษ ไม่ต้องไปทำใหม่ ใช้ไปตามอายุการใช้งานได้เลย เว้นแต่บัตรหมดอายุแล้ว จึงต้องไปทำบัตรใหม่ ซึ่งจะได้บัตรแบบสมาร์ทการ์ดมานั่นเอง

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่ หรือ แบบสมาร์ทการ์ด ที่ออกให้ก่อนวันที่ 4 กันยายน 2560 ต้องไปทำบัตรใหม่หรือไม่?

สำหรับใครที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่แบบสมาร์ทการ์ด ก่อนวันที่ 4 ก.ย 60 ไม่ต้องไปทำบัตรใหม่ สามารถใช้งานบัตรได้จนกว่าจะหมดกำหนดอายุการใช้งาน

ใบอนุญาตขับขี่แบบกระดาษ ที่อายุการใช้งานตลอดชีพ ต้องเปลี่ยนใหม่ไหม?

ไม่ต้องเปลี่ยนบัตรใหม่ สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนเดิม เว้นแต่กรณีบัตรที่มีการ ชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ต้องทำบัตรใหม่

 


ประโยชน์ของการใช้ใบอนุญาตขับขี่พลาติก แบบสมาร์ทการ์ด

  1. บัตรแบบสมาร์ทการ์ด มีความคงทนถาวรกว่าแบบกระดาษ
  2. เป็นไปตามมาตรฐานสากล
  3. ทำให้มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ จากแถบข้อมูลแม่เหล็ก เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน
  4. รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลก่อนระบบ GPS Tracking
  5. เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกหารขับรถ โดยเฉพาะรถสาธารณะ รถบรรทุกวัตถุอันตราย รถบรรทุกขนส่ง รวมไปถึง รถแท็กซี่ รถสิบล้อขึ้นไป  และรถที่ทางกรมการขนส่งทางบกได้มีการประการบังคับใช้
  6. สามารถนำบัตรที่กรมขนส่งทางบกออกให้ ไปใช้ในประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ ประกอบไปด้วย ประเทศ ลาว พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยไม่ต้องทำใบอนุญาตขับรถสากล

ฉะนั้นผู้ เช่ารถรายวันร้อยเอ็ด จะต้องใบอนุญาตการขับขี่รถยนต์อย่างถูกกฏหมาย เพื่อให้ตลอดทริปการเดินทางของคุณนั้น ไม่สะดุดเมื่อถึงจุดตรวจใบขับขี่