Call Now : 081-768-9635 | sale@juicar101.com

เมื่อไหร่กันนะ ที่เราควรเปลี่ยนผ้าเบรก

อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างของรถยนต์นั้น แน่นอนว่า แต่ละชิ้นส่วนก็มีอายุการทำงานของมัน ซึ่งส่วนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด และเราจะต้องหมั่นดูแลรักษาเป็นพิเศษ ที่บอกว่าส่วนนี้ เป็นส่วนสำคัญ เพราะ เจ้านี่ จะเป็นตัวช่วยในหลายสถานการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน และซึ่ง เจ้าสิ่งนั้น ก็คือ เบรก ซึ่งอายุการใช้งานของผ้าเบรกนั้น จะมีปัจจัยด้วยกันหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการขับขี่ของผู้ขับ คุณภาพของผ้าเบรก น้ำหนักรถ ประเภทของรถใช้งาน เช่น ถ้าเป็นรถแท็กซี่ ซึ่งการใช้งาน จะเป็นประเภท ที่ต้องเหยียบเบรกตลอดเวลา ทำให้เกิดการสึกของผ้าเบรก ซึ่งหากเป็นรถแบบนี้ ก็อาจจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรก 2 ครั้ง ต่อ 1 ปี แต่ถ้าเป็นทั่วไป ก็อาจจะต้องเปลี่ยนผ้าเบรก เมื่อรู้สึกว่า การเบรกนั้นลื่นกว่าที่ควรจะเป็น

แต่ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่บางรุ่นนั้น ตัวรถจะมีระบบไฟ เพื่อเตือนให้คุณ เปลี่ยน หรือดูแลผ้าเบรกของคุณ แต่ก็ไม่ใช่แค่เพียงการเปลี่ยนเท่านั้น การโชว์ของไฟที่หน้าปัดเกี่ยวกับระบบเบรกนั้น อาจจะเป็นเพราะมีปัญหาติดขัดบางอย่าง ซึ่งสำหรับคนที่เป็นช่าง ก็จะสามารถจัดการด้วยตัวเองได้ในทันที แต่สำหรับประชาชนทั่วไป เช่ารถร้อยเอ็ด ราคาถูก แนะนำว่า ให้รีบพารถเข้าศูนย์ ให้เร็วที่สุด หรือ ถ้าไม่มีศูนย์ใกล้ การเข้าอู่ทั่วไปเพื่อตรวจเช็ค ก็เป็นสิ่งที่ดี

แต่สำหรับรถยนต์รุ่นที่ไม่มีการเตือน คุณสามารถตรวจเช็คได้จาก ความหน้าของผ้าเบรก หรือ เอาความรู้สึกที่เปลี่ยนไปของการเบรกมาเป็นตัวชี้วัด เพราะ ถ้ามันเปลี่ยนไป คุณให้เตรียมตัวเอารถยนต์เข้าศูนย์ ในทันที เพราะหากเปลี่ยนไว้ อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อคุณและคนรอบข้างได้

')}